Chi tiết về từng phiên bản trong các dòng chip Intel Core thế hệ 12

Chi tiết về từng phiên bản trong các dòng chip Intel Core thế hệ 12

Tại CES 2022, Intel chính thức trình làng dàn vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 12 dành cho các thiết bị như laptop, tabletop, desktop,...
Các vi xử lí Intel mới trên laptop sẽ được sắp xếp như sau:

- Dòng H:

 • i5-12450H (8 lõi - 12 luồng - 45 W): 12MB Cache, xung nhịp tối đa 4.4 Ghz.
 • i5-12500H (12 lõi - 16 luồng - 45 W): 18MB Cache, xung nhịp tối đa 4.5 Ghz.
 • i5-12600H (12 lõi - 16 luồng - 45 W).
 • i7-12650H (10 lõi - 16 luồng - 45 W) 24MB, xung nhịp tối đa 4.7 Ghz.
 • i7-12700H (14 lõi - 20 luồng - 45 W).
 • i7-12800H (14 lõi - 20 luồng - 45 W) 24MB, xung nhịp tối đa 4.8 Ghz.
 • i9-12900H, i9-12900HK (14 lõi - 20 luồng - 45 W), 24MB, xung nhịp tối đa 5.0 Ghz.

- Dòng P:

 • i3-1220P (10 lõi - 12 luồng - 28 W), 12 MB, xung nhịp tối đa 4.4 Ghz.
 • i5-1240P (12 lõi - 16 luồng - 28 W), xung nhịp tối đa 4.4 Ghz.
 • i5-1250P (12 lõi - 16 luồng - 28 W), xung nhịp tối đa 4.4 Ghz.
 • i7-1260P (12 lõi - 16 luồng - 28 W), xung nhịp tối đa 4.7 Ghz.
 • i7-1270P (12 lõi - 16 luồng - 28 W), xung nhịp tối đa 4.8 Ghz.
 • i7-1280P (14 lõi - 20 luồng - 28 W), xung nhịp tối đa 4.8 Ghz.Intel Core thế hệ 12 dòng P và dòng U có hiệu năng thấp hơn so với dòng H nhưng tiết kiệm điện năng hơn. Nguồn: Intel.

- Dòng U:

 • Celeron 7300 (5 lõi - 6 luồng - 9 W).
 • Pentium 8500 (5 lõi - 6 luồng - 9 W), xung nhịp tối đa 4.4 Ghz.
 • i3-1220U (6 lõi - 8 luồng - 9 W), xung nhịp tối đa 4.4 Ghz.
 • i5-1230U, i5-1240U (10 lõi - 12 luồng - 9 W), xung nhịp tối đa 4.4 Ghz.
 • i7-1250U, i7-1260U (10 lõi - 12 luồng - 9 W), xung nhịp tối đa 4.7 Ghz.