Phiên bản mới của nhà Ambino

Phiên bản mới của nhà Ambino

📢THÔNG BÁO! 📢

Một số khách hàng bị nhầm lẫn giữa các phiên bản LED cũ và mới của Ambino. Dẫn đến không thể sử dụng chức năng đồng bộ.

👉 Bộ sản phẩm mới:

- LED dán màn hình Ambino Basic

Link: https://bit.ly/36anxKE

- LED dán cạnh bàn Ambino Edge

Link: https://bit.ly/36dA3t1

👉 Bộ sản phẩm cũ không hỗ trợ chức năng đồng bộ:

- LED dán màn hình Ambino Black

- LED dán cạnh bàn Ambino Black

Ngoài ra các sản phẩm mới của Ambino đều có giá thành rẻ hơn nhưng chất lượng vượt bậc so với các sản phẩm cũ. Chúng tôi luôn muốn tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho khách hàng